Adviesraad Sociaal Domein Boxtel

De Adviesraad Sociaal Domein (hierna adviesraad) is actief sinds juni 2017 en bestaat uit maximaal 9 leden, met ieder hun eigen expertise en netwerk binnen het werkveld en expertise. De Adviesraad Sociaal Domein is de opvolger van de adviesraden Wim (Wet Inkomen en Minima), de Seniorenraad en de WMO-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Binnen de adviesraad werken we met de volgende portefeuilles / aandachtsgebieden.

Bestuursleden en hun taken:

  • Frank Leermakers (voorzitter)
  • Richard Permentier (penningmeester)

Portefeuilles:

Wmo, mantelzorg, vrijwilligers, seniorenbeleid

  • Kees de Waal
  • Tineke Nuesink

Participatie en minimabeleid

  • Richard Permentier
  • Samia Arab

Jeugd

  • Rob Gilsing
  • Peter Hulsen

Contactgegevens:

Adviesraad Sociaal Domein Boxtel
Ambtelijk Secretaris Carlette van Velzen
p/a Prins Hendrikstraat 30-04, 5281 CM Boxtel

info@adviesraadsociaaldomeinboxtel.nl

 Voor meer informatie zie: