Adviesraad Sociaal Domein Boxtel

De Adviesraad Sociaal Domein is actief sinds juni 2017 en bestaat uit maximaal 9 leden, met ieder hun eigen expertise en netwerk binnen het werkveld en expertise. Binnen de adviesraad werken we met de volgende portefeuilles / aandachtsgebieden.

Bestuursleden en hun taken:

  • Henny Kerkhof (voorzitter)
  • Ellie van Meurs (ambtelijk secretaris)
  • Richard Permentier (penningmeester)

Portefeuilles:

Wmo, mantelzorg, vrijwilligers, seniorenbeleid

  • Kees de Waal
  • Wim van Erp
  • Tineke Nuesink (Aspirant lid)

Participatie en minimabeleid

  • Richard Permentier
  • Vacature

Jeugd

  • Mirjam Bruss√©e
  • Koen van Beurden (aspirant bestuurslid)

Contactgegevens:

Adviesraad Sociaal Domein Boxtel
Ambtelijk Secretaris Ellie van Meurs
p/a Boxtelseweg 31, 5298 VA Liempde

info@adviesraadsociaaldomeinboxtel.nl

De Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad is de opvolger van de adviesraad Wim (Wet Inkomen en Minima, De Seniorenraad en de Wmo adviesraad Boxtel. Voor meer informatie zie: