Vergaderdata 2024

De Adviesraad Sociaal Domein Boxtel vergadert, uitzonderingen daargelaten, maandelijks op woensdag in gemeenschapshuis de Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 in Boxtel van 19.30 uur tot 21.30 uur.

De vergaderdata in 2024 zijn als volgt gepland:

Woensdag 17 januari

Woensdag 14 februari

Maandag 11 maart

Woensdag 10 april

Woensdag 8 mei

Woensdag 12 juni

Woensdag 10 juli (onder voorbehoud)

Woensdag 11 september

Woensdag 9 oktober

Woensdag 13 november

Woensdag 11 december

Neemt u gerust contact op met de Adviesraad Sociaal Domein om onderwerpen over het sociale domein onder de aandacht te brengen tijdens een vergadering. Op individuele vragen kunnen we niet ingaan en geen advies geven. We behandelen alleen onderwerpen die het algemeen belang dienen in het sociale domein.

U kunt contact zoeken met onze ambtelijk secretaresse Mevr.. Carlette van Velzen via e-mail info@adviesraadsociaaldomeinboxtel.nl