Seniorenbeleid, Wmo, vrijwilligers en mantelzorg

De portefeuille Seniorenbeleid, Wmo, vrijwilligers en mantelzorg richt zich op de ontwikkeling en voortgang van deze beleidsvelden. Portefeuillehouders zijn Wim van Erp en Kees de Waal. Zij volgen hoe de gemeente de wet- en regelgeving uitvoert, toetsen nieuw en bestaand beleid en  brengen gevraagd en ongevraagd advies uit. Om voldoende inzicht te hebben in de wensen en verwachtingen van de burgers, zoeken hij daarbij steeds  verbinding met gremia die op genoemde beleidsterreinen actief zijn.

Wim van Erp is al vele jaren actief in diverse bestuursfuncties (o.a. oud wethouder in Boxtel). Naast zijn bestuursfunctie in de adviesraad Sociaal Domein is Wim actief in het algemeen bestuur van KBO Brabant. Waaruit duidelijk de betrokkenheid en het belang van goed seniorenbeleid blijkt.

Kees de Waal heeft maar  liefst 47 jaar ervaring als manager binnen de gezondheidszorg. Hij heeft in die jaren alle ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg van dichtbij meegemaakt. Zo heeft hij onder meer in 1997 een zogenaamde Schakelafdeling binnen het ziekenhuis opgezet. Hier verblijven mensen die vanuit het ziekenhuis worden doorgeplaatst naar een verpleeghuis of elders. Hij was ook nauw betrokken bij de introductie en de gevolgen van de invoering Wmo. De laatste periode stond voornamelijk in het teken van het ontwikkelen van verplicht gestelde zorgpaden. Kees richt zich met name op de Wmo, vrijwillige inzet en mantelzorg.

Adviezen portefeuille Wmo, vrijwilligers, mantelzorg