Jeugd

De uitvoering van de jeugdhulp valt sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, dit is vastgelegd in de Jeugdwet.

In Boxtel wordt gewerkt met een Sociaal Wijkteam, waarin alle hulpverlenende organisaties vertegenwoordigd zijn. Zij regelen de toegang tot de specialistische hulp. Deze hulp wordt voor een groot deel regionaal ingekocht omdat Boxtel deel uitmaakt van Samenwerkingsverband de Meierij.

De portefeuillehouders, Mirjam Brussée en Koen van Beurden volgen hoe de gemeente de wet- en regelgeving uitvoert, wat het beleid is en welk nieuw beleid er wordt ontwikkeld.

Ze toetsen nieuw en bestaand beleid en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit. Om voldoende inzicht te hebben in de wensen en verwachtingen van de burgers, zoeken zij steeds verbinding met gremia die op het thema ‘Jeugd’ actief zijn.

  • Mirjam Brussée is docent op Fontys Pedagogiek in Eindhoven en volgt al jaren actief de ontwikkelingen op het brede terrein van jeugd. Ook de ontwikkelingen in de Boxtelse politiek volgt zij nauw.
  • Koen van Beurden is directeur van basisschool Armhoefse Akker in Tilburg. Hij is daar verantwoordelijk voor de gehele organisatie. Op bestuurlijk niveau heeft Koen een rol in het verbeteren van de kwaliteit van de stichting en op zijn school in het bijzonder. Koen werkt al ruim 20 jaar in het primair onderwijs en volgt in die hoedanigheid alle ontwikkelingen die hier mee gepaard gaan.

Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor het verbeteren van het gemeentelijk beleid dan horen wij die graag.

Adviezen portefeuille Jeugd.

  • advies 31-08-2018 inzake Inkoopscenario’s specialistische hulp Jeugd en Wmo voor 2020 en verder.